Brener

Šifra proizvoda: 04987

SKU: 04987 Kategorije: ,

Opis

Namijenjen je isključivo kod klanja svinja za uklanjanje dlačica. Predviđen je za rad na otvorenom prostoru. Za rad se koristi isključivo propan-butan plin. Kada je rad s brenerom završen, regulacijski ventil na boci mora biti zatvoren. Rukovanje brenerom je jednostavno. Brener se pričvršćuje za čeličnu bocu na taj način što se holender matica na kraju gumenog crijeva navrne na priključak sa navojem ventila. Vrlo malim okretanjem regulacijskog točkića u smjeru “O” počinje izlaziti plin na kraju brenera koji se upali prinošenjem plamena iz upaljača ili šibice. Poslije uspješnog paljenja vrlo laganim okretanjem točkića u smjeru “O”, povećava se protok plina do željenog intenziteta plamena. Prilikom gašenja plamena regulacijski točkić na boci se okreće u smjeru “Z” i zatvara se dovod plina. Svi spojevi od boce do brenera moraju biti osigurani od izlaska plina u okolinu. Kod svake upotrebe provjeriti da li se brtvena guma nalazi u holender matici i tek tada je moguće priključiti na bocu.

MATERIJAL: Drvo-drška; guma-crijevo

DIMENZIJE:
Dužina drvene drške: 50 mm
Dužina cijevi: 12 mm
Gumeno crijevo: 8×13 mm
Težina: 740 g