Krunski zatvarač 200/1

Šifra proizvoda: 36440

Opis

Krunski zatvarači su s unutrašnje strane zaštićeni lakom koji je otporan na sadržaj kojim se pune boce. S vanjske strane zatvarači su zaštićeni specijalnim lakovima. Lakovi i boje su otporni na uvjete pasterizacije i sterilizacije. Krunski zatvarači se koriste za zatvaranje staklenih boca koje se pune alkoholnim (do 15% alkohola), bezalkoholnim pićima i tehničkim sadržajima.