Plutani čep od mikro aglomerata, 44x24mm (za vinske boce)

Šifra proizvoda: 36529

Opis

Namijenjen je za vinske boce uz upotrebu zatvaračice. Mikro-aglomerirani zatvarači od pluta su proizvedeni od granula od prirodnog pluta u skladu sa standardima međunarodnih propisa o izradi zatvarača od pluta (ICCSMP). Mikro-aglomerirani zatvarači od pluta udružuju jedinstvene osobine materijala od pluta s rigoroznim proizvodnim procesom koji omogućuje postizanje visokih nivoa mehaničkih, senzornih i mikrobioloških svojstava. Veličina i gustoća granula od pluta su dovedeni do savršenstva kako bi postigli idealnu ravnotežu elastičnosti, homogenosti i kapaciteta za zatvaranje. Male čestice granulata od pluta su dubinski očišćene kako bi u potpunosti garantirale odsustvo bilo koje supstance koja bi mogla izmijeniti okus. Osobine mikro-aglomeriranih zatvarača od pluta preporučuju ih kao odlično rješenje za zatvaranje vina i drugih pića predviđenih da se potroše u roku od 6-18 mjeseci od datuma proizvodnje omogućavajući veoma dobre karakteristike.

KARAKTERISTIKE:
Dimenzija: 44×24 mm